Moet er een aparte verzekering wordenaf gesloten voor uw kind?
Of is er dekking in de polisvan de ouders? Wat met de brandverzekering? En is ernog steeds dekking in de familiale polis of niet?
In deze nieuwsbrief geven we graag een woordje uitleg hierbij.

Blijft mijn zoon of dochter verzekerd in mij neigen familiale verzekering?

Uw zoon of dochter, die bij u gedomicilieerd is, draagt ook aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is voorzien in uw familiale verzekering (BA privéleven) en is overal ter wereld geldig, mits u zelf ook woont in België.

In sommige polissen is er een uitbreiding voorzien voorschade veroorzaakt “door” het studentenverblijf. Sommige polissen voorzien zelfs (een beperkte) dekking voor schade “aan” het studentenverblijf.

Schade die uw kind teweegbrengt aan derden is dus gedekt in uw familiale verzekering volgens de polisvoorwaarden. Opzet is echter steeds uitgesloten, net zoals schade door weddenschappen of uitdagingen. Veelal is er ook uitsluiting bij schadegevallen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere hallucinogene stoffen.

Indien uw kind zijn domicilie neemt in het studentenverblijf, dan vervalt zijn dekking in uw eigen familiale polis. Het is in dit geval van belang dat uw kind zelf een familiale polis onderschrijft.

Wat met de brandverzekering?

De huurdersaansprakelijkheid van het studentenverblijf is in de meeste gevallen gedekt door de brandpolis van de ouder(s), zelfs al is dit studentenverblijf buiten België, van een andere constructie-aard of zelfs als u huurder (en geen eigenaar) bent van de woning die u betrekt.

Indien uw kind, dat bij u gedomicilieerd is, aansprakelijk is voor materiëleschade aan het studentenverblijf of aan de inboedel die erbij hoort, dekt uw eigen brandpolis deze schade conform uw polisvoorwaarden.

Voor zover uw brandpolis ook inhoud verzekert, dekt deze polis ook de inboedel die tijdelijknaar de studentwoning is verplaatst is, conform de polisvoorwaarden. Hetzelfde voor de diefstaldekking van de inhoud, op voorwaarde dat er in het studentenverblijf werd ingebroken.

Sommige polissen stipuleren dat het studentenverblijf geen gehele woning of appartement mag zijn, of dat u het niet samen met een derde mag huren of gebruiken. U mag ook niet de eigenaar zijn van dit studentenverblijf.

Als uw kind zijn of haar domicilie neemt op het studentenverblijf, vervalt de dekking voor dat studentenverblijf in uw eigen brandpolis eveneens en moet er een aparte polis of dekking onderschreven worden voor het studentenverblijf.

Heeft u geen (of geen volledige) brandpolis voor uw eigen woning, bijvoorbeeld omdat het appartement dat u betrekt verzekerd wordt in de blokpolis van het gehele gebouw, dan zal ermeestal ook een dergelijke uitbreiding voor de studentenwoning voorzien zijn in de blokpolis. Dit valt te lezen in de algemene voorwaarden van de polis, te bekomen bij uw syndicus.

Terug naar overzicht