Wanneer ik naar ‘Mijn Opdrachten’ ga vind ik in de lijst met actieve opdrachten niet meer almijn aan te geven opdrachten terug.
U kan de opdrachten uit vorige aangiftes terug oproepen via de knop ‘opdrachten importeren’. Hiervoorklikt u op ‘Opdrachten’ bovenaan. Daar kan u projecten uit vorige aangiftes (m.a.w. projecten die nog nietvolledig zijn aangegeven) importeren naar uw actieve lijst met opdrachten.

Waar kan ik voor een bepaald project de doorbetaalde erelonen van de onderaannemerstoevoegen?
U moet op de opdracht klikken zodat u alle informatie over deze opdracht ziet. Of u kan helemaal rechtsvan de opdracht ook klikken op ‘Acties’ en daarna op ‘Gedetailleerde fiche van de opdracht’.
Onderaan bij‘Relaties’ dient de onderaannemer aangemaakt te worden als dienstverlener – onderaannemer. Daarna kanu (in het balkje erboven) bij ‘Aangifte aan Protect’ de erelonen van de onderaannemer toevoegen.

U kan daar het bedrag van de doorbetaalde erelonen ingeven. U kan de verzekering van de onderaannemeruploaden of het polisnummer ingeven indien de polis van de onderaannemer bij Protect loopt.

Ik ben bezig met mijn aangifte. Ik heb vorig jaar ook al een deel van dit project aangegeven.
Hier kunnen we verwijzen naar het vorige antwoord. In hetzelfde balkje ‘Aangifte aan Protect’ zoalshierboven vermeld (waar u ook de honoraria van de onderaannemer kan ingeven) kan u bij ‘Acties’ ookklikken op ‘Aangiftes vóór 2022’. Hieronder kan u de erelonen raadplegen die in voorgaande jaren voor datproject eventueel al zijn aangegeven in My Protect.

Tenslotte hebben wij nog een belangrijke opmerking.
Wanneer u inlogt in My Protect en u klikt op ‘Opdrachten’, verschijnt er automatisch een lijst met actieveopdrachten. Vaak zijn dit enkel de projecten waarvoor u reeds een attest tienjarige aansprakelijkheid hebtaangevraagd (projecten die onder de Wet Peeters-Borsus vallen) of projecten die het systeem in Protectheeft geïnterpreteerd als nog niet volledig aangegeven (aan de hand van de totale opgegeven waarde van dewerken). We zien soms dat klanten ervan uitgaan dat enkel deze zichtbare lijst met opdrachten moet wordenaangegeven. Dit is niet het geval. Zo kunnen projecten die niet onder de Wet Peeters-Borsus (zoals scholen,kantoorgebouwen, …) en dus niet in deze actieve lijst staan, vergeten worden in de aangifte.

Kijk dus goed na of alle aan te geven opdrachten in de zichtbare actieve lijst staan. Indien niet, dient uze op te roepen via de knop ‘opdrachten importeren’ zoals hierboven werd uitgelegd.

Aarzel in elk geval niet om ons kantoor te contacteren indien u vragen hebt. Wij blijven graag terbeschikking en zijn steeds bereid persoonlijke uitleg te geven.

Terug naar overzicht