Vaak zien we dat het afleveren van de verplichte attesten tienjarige aansprakelijkheid sinds de Wet Peeters-Borsus niet altijd gemakkelijk verloopt met als gevolg dat de architect en bouwheer soms geneigd zijn om een globale polis tienjarige aansprakelijkheid door de bouwheer te laten afsluiten waarin alle partijen (architect + ingenieur/studiebureau + aannemers) in één polis verzekerd worden voor hun tienjarige aansprakelijkheid.

Recent zien wij ook meer en meer dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ontwerpers in zijn geheel door de bouwheer wordt afgesloten via een werfpolis. De architect en ingenieur worden in dit geval haast verplicht hierin mee te gaan zonder dat zij zelf betrokken worden bij de onderhandelingen met de verzekeraar van de bouwheer en dus geen weet of zeggenschap hebben over de verzekerde waarborgen en eventuele clausules.

Nochtans gaat het telkens wel over een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de ontwerper. Het project mag dan wel starten met een groot vertrouwen in elkaar, van zodra er iets zou mislopen, komen de belangen van de bouwheer en de ontwerpers tegenover elkaar te staan. Op dat ogenblik kent de ontwerper de inhoud van zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering niet.

Net als NAV raden wij dan ook sterk aan dat de architect en ingenieur beroep doen op hun eigen vertrouwde verzekeringsmakelaar (en verzekeraar) om de verzekeringstechnische zaken en risico’s inzake hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering vast te leggen.
De polis ABR (Alle Bouwplaatsrisico’s) daarentegen is wel een polis die bij voorkeur door de bouwheer wordt afgesloten. Deze polis is in eerste instantie een zaakverzekering die de materiële schade aan het bouwwerk van de bouwheer verzekert. Daarnaast is er ook een luik aansprakelijkheidsverzekering (in tweede rang) in deze polis vervat.

Bron: NAV website: Een verzekering afgesloten door de opdrachtgever: een goed idee of niet? (nav.be)

Terug naar overzicht