Tuin-en landschapsarchitect

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor de tuin- en landschapsarchitect.

Iedereen die een intellectueel beroep uitoefent in de bouwsector, is sinds 1 juli 2019 (Wet Peeters-Ducarme) verplicht om zijn contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor alle projecten en opdrachten in België te verzekeren.

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Marktleider met meer dan 50 jaar ervaring
  • Eigen juridische studiedienst
  • Maatwerk
  • Kennis en expertise
  • Gespecialiseerd team
  • Partnership met BVTL/Blikveld en ABAJP

Ben je tuin- en landschapsarchitect?

Vraag hier je offerte aan.

Offerte aanvragen

Voordelen ABAJP/BVTL Bilkveld-plus leden

Als tuin- en landschapsarchitect is het belangrijk om een volwaardige verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten, die alle nodige waarborgen bevat met betrekking tot de risico’s die met uw beroepsactiviteiten gepaard gaan én die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen (Wet Peeters – Ducarme).

Hieronder leest u de voordelige ABAJP/BVTL-groepsvoorwaarden die van toepassing zijn, indien u Blikveld-plus-lid bent én u uw polis via de exclusieve bemiddeling van Ides Ramboer NV afsluit bij de maatschappij Protect NV:

MINIMUMPREMIE

Een verlaagde minimumpremie.

LAGERE FRANCHISE

Een halvering van de normale vrijstelling.

LAGERE PREMIEVOET

Een korting van meer dan 30% op de standaard premievoet.

GESPECIALISEERD

Gratis advies, persoonlijke ondersteuning en expertise door ons kantoor. Wij zijn deskundige in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor (tuin- en landschaps)architecten sinds 1973 en exclusieve makelaar van de collectieve polis voor leden van BVTL/Blikveld plus en ABAJP. Als klant kunt u genieten van gratis bijstand bij schade en juridisch nazicht van contracten.