Interieurarchitect

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor de interieurarchitect. Iedereen die een intellectueel beroep uitoefent in de bouwsector, is sinds 1 juli 2019 (Wet Peeters-Ducarme) verplicht om zijn contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor alle projecten en opdrachten in België te verzekeren.

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Marktleider met meer dan 50 jaar ervaring
  • Eigen juridische studiedienst
  • Maatwerk
  • Kennis en expertise
  • Gespecialiseerd team
  • Partnership met AiNB

Ben je een interieurarchitect?

Vraag hier je offerte aan.

Offerte aanvragen

Voordelen van AiNB-leden

Als interieurarchitect is het belangrijk om een volwaardige verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten, die alle nodige waarborgen bevat met betrekking tot de risico’s die met uw beroepsactiviteiten gepaard gaan én die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen (Wet Peeters – Ducarme).

Hieronder leest u de voordelige groepsvoorwaarden die van toepassing zijn, indien u AiNB-lid bent én u uw polis via de exclusieve bemiddeling van Ides Ramboer NV afsluit bij de maatschappij Protect NV:

KORTING

Een korting van meer dan 30% op de standaard premievoet.

VRIJSTELLING

De vrijstelling wordt voor leden AiNB gehalveerd.

MINIMUMPREMIE

Een verlaagde minimumpremie.

GESPECIALISEERD

Gratis advies, persoonlijke ondersteuning en expertise door ons kantoor. Wij zijn deskundige in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor (interieur)architecten sinds 1973. Sinds 2000 de exclusieve makelaar van de Collectieve polis voor leden van AiNB en leveren gratis bijstand bij schade en juridisch nazicht van contracten.

Veel gestelde vragen

Dit is uitgesloten in uw polis beroepsaansprakelijkheid. Een oplossing op maat kunnen we wel voorzien in een polis BA-uitbating. Opdrachten waarbij u ook de aan- en verkoop van goederen zou doen, kunnen verzekerd blijven voor wat betreft het ontwerp. De uitvoering of aan- en verkoop op zich is echter niet gedekt.